Adatvédelmi szabályzat

Hatályos: 2017. augusztus 25.

1. A Szabályzat célja

Szabályozza a  Sétaműhely Kft. (továbbiakban:Szolgáltató) által üzemeltetett  www. setamuhely.hu  URL címmel rendelkező internetes honlap (továbbiakban: Honlap) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Kft. adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

2. Az adatkezelő megnevezése

A szolgáltató neve: Sétaműhely Kft.
A szolgáltató székhelye:1051 Budapest Sas utca 14. 1/1.
A szolgáltató cégjegyzékszáma: 01-09-204068
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@setamuhely.hu
A szolgáltató adószáma: 25173165-1-41
A szolgáltató telefonszáma: 0670-406-6888
Adatvédelmi nyilvántartási száma: folyamatban…
A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve: MediaCenter Hungary Kft.
A tárhely-szolgáltató címe: 6000 Kecskemét Sosztakovics u. 3. II/6
A tárhely-szolgáltató levelezési címe: 6000 Kecskemét Pf.588
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: mediacenter@mediacenter.hu
A tárhely-szolgáltató weboldala: http://www.mediacenter.hu/

Tekintettel arra, hogy az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló felhasználókra vonatkozik, így a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.) 30. § a) pontja alapján az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele nem szükséges.

3. A kezelt személyes adatok köre

A Felhasználók, akik a Honlap valamely Szolgáltatását igénybe veszik, amelynek során személyes adatok megadása szükséges vagy történik, ezen adatok megadásakor, illetve ezen Szolgáltatás igénybe vételekor elfogadják az ÁSZF-fel együtt a jelen Adatvédelmi Szabályzatot magukra nézve kötelezőnek.

3.1. A Szolgáltató a természetes személy a Felhasználók alábbi adatait kezeli:

3.1.1. A Hírlevél feliratkozás során gyűjtött és kezelt adatok:

– e-mail cím

-név

3.1.2. Ajándékjegy vásárlása  során gyűjtött és kezelt adatok:

– e-mail cím

– név

– telefonszám (opcionális)

– számlázási adatok (név/cégnév
település, irányítószám, utca, házszám)

– szállítási adatok
(név/cégnév, település, irányítószám, utca, házszám)

3.1.3. Éves bérlet vásárlása során gyűjtött és kezelt adatok:

– név

– e-mail cím

– telefon (opcionális)

– számlázási adatok
(név/cégnév, település, irányítószám, utca, házszám)

– szállítási adatok
(név/cégnév, település, irányítószám, utca, házszám)

3.1.4. Sétaregisztráció során gyűjtött adatok:

– e-mail cím

– név

– telefonszám (opcionális)

– számlázási adatok (név/cégnév település, irányítószám, utca, házszám)

3.1.4. Ügyfélszolgálat felé közvetlenül a Felhasználótól megadott adatok

3.2. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

3.3. A Honlapon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére (jelszóval védett munkamenethez, vásárláshoz), tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más személyes információt nem.

3.4. A weboldal a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. A remarketing egy olyan funkció, amelynek segítségével a weboldal azoknak a felhasználóknak, akik korábban már felkeresték webhelyet, releváns hirdetéseket jelenítsen meg, miközben a Google Display Hálózat egyéb webhelyeit böngészik. A remarketing kód cookie-kat használ a látogatók megjelöléséhez. A weboldalt felkereső felhasználók letilthatják ezeket a cookie-kat, és egyéb, a Google adatkezelésével kapcsolatos információt is olvashatnak az alábbi címeken: http://www.google.hu/policies/technologies/ads/ és https://support.google.com/analytics/answer/2700409. Amennyiben felhasználó letiltja a remarketing cookie-kat, számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a weboldaltól.

3.5. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a felhasználók számára, hogy a Network Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.) A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/

3.6. A weboldal a Facebook Pixel remarketing kódját használja, melynek segítségével a weboldal látogatóinak a Facebookon a Szolgáltató hirdetéseket tud megjeleníteni.
Adatvédelem: http://hu-hu.facebook.com/help/cookies/
3.7. Hotjar: Azért, hogy a weboldalt Szolgáltató a Felhasználók elvárásaihoz tudja igazítani a Hotjar Ltd. (www.hotjar.com) renszerét alkalmazza, amellyel az adatok gyűjtése és tárolása marketing és optimalizáció céljára történik. Ezeket az adatokat álnév alatt futó használói profilok készítésére használja a Szolgáltató. Az érintett személy által külön erre vonatkozó hozzájárulása nélkül a gyűjtött adatok nem lesznek alkalmasak arra, hogy a weboldal látogatóját egyéileg azonosíthassa és nem lesznek összekötve az álnév viselőjének személyes adataival sem. Ezzel összefüggésben a Felhasználó böngészőjének és internetezésre használt eszközének adatai (országa, IP-címe anonimizált formában, eszköze típusa, képernyőmérete, böngésző típusa, operációs rendszer típusa, meglátogatott oldalak, látogatás ideje) kerül feldolgozásra és tárolásra. Az adatok gyűjtését és tárolását ki tudja kapcsolni saját böngészőjében, melyről bővebb információt a következő linken talál: https://www.hotjar.com/opt-out

4. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

4.1. Az adatkezelésre a www.setamuhely.hu internetes oldalon található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti a Felhasználók kifejezett és önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez, másrészt pedig az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A.§-a által biztosított adatkezelési engedély.  A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, Hírlevél feliratkozással, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

4.2. Az adatkezelés célja a Honlapon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

4.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja a Szolgáltató és a Felhasználó közötti kommunikáció biztosítása, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme, rendszerüzenet eljuttatása, ügyfélszolgálati feladatok ellátása, panaszkezelés, bankkártyás és egyéb fizetési tevékenység megkönnyítése és biztosítása.

4.4. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

4.5. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

5. Az adatkezelés időtartama

5.1. A  megadott személyes adatok kezelése a felvételüktől kezdődik és az adatkezelés céljának feltétlenül megfelelő mértékben és ideig tart. A Hírlevél regisztráció Felhasználó általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzített esetben és módon kerülhet sor.

5.2. A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

5.3. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

6. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

6.1. Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

6.2. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, számlázások lebonyolítása, online fizetési rendszer biztosítása, az elszámolás rendezése körében a Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe, melyek részére adattovábbítást végez:

Barion Payment Zrt.
(Budapest, Infopark stny. 1, 1117 Felügyeleti szerve  a Magyar Nemzeti Bank MNB engedély: H-EN-I-1064/2013 E-pénz kibocsátó intézményi azonosító: 25353192) A vásárlás során a megadott adatokat a fizetés lebonyolítása céljából továbbítja a Barion fizetési felületére.

KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(www.számlázz.hu ; 2000 Szentendre, Táltos utca 22. B. ép.; Cégjegyzékszám: 1309 101824 ), a Honlapon  igénybe vett Szolgáltatások ellenértékéről szóló elektronikus számla kiállítása és Felhasználóknak elektronikusan történő megküldése céljából;

Szabó Gábor
egyéni vállalkozó a Honlap informatikai fejlesztése céljából: Szabó Gábor ev., Nyilvántartási szám: 50841280, 1054 Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 50. III.em. 20., Adószám: 67842843-1-41, HU 67842843 Telefon: +36 70 770 5653 Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

6.3. A fentieken túl az Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

7. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

7.1. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

7.2. Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

7.3. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Telefon:06-70-406-6888
Levelezési cím: Sétaműhely Kft. 1124 Budapest Tamási Áron utca 43.
E-mail: info@setamuhely.hu

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

Adatkezelési hatóság elérhetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

7.4. A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a Felhasználól a Honlapon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

7.5. A Felhasználó az Avtv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az adatvédelmi biztos segítségét is (1051 Budapest, Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40, további információ: http://abiweb.obh.hu/abi/).

7.6. Amennyiben a Felhasználól szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

8. E-mail címek felhasználása

8.1. A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

8.2. Az e-mail címek kezelése elsősorban az Felhasználó azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

8.3. A Hírlevél feliratkozás során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.

9. Egyéb rendelkezések

9.1. Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

9.2.Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

9.3. Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

9.4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.